Navigacija

Vesti

Novi obrasci za operatore

Na sednici Saveta Regulatora održanoj 29.01.2018. godine doneta je odluka o izmeni Obrasca 1 - (Prijava podataka o operatoru elektronske komunikacione mreže) i Obrasca 2 - (Prijava izmene podataka o broju i strukturi programskih paketa operatora elektr...

U Beogradu će 30-31- oktobra biti održana VIII Konferencija Crnomorskog foruma regulatornih tela (BRAF). Organizator Konferencije je Sekretarijat BRAF-a, sa sedištem u Ankari, a domaćin je Regulatorno telo za elektronske medije. Konferenciju će u...

Sednice

  • rirm
  • ratel
  • min trgovine
  • ministarstvo kulture
  • braf
  • cerf