Navigacija

Vesti

U zaključku „Poslerevizionog izveštaja o merama ispravljanja Regulatornog tela za elektronske medije“ Državne revizorske institucije navodi se da „Na osnovu navedenog u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 37. Poslovnika Državne revizorske institucije, ocenjujemo da subjekt revizije ne krši obavezu dobrog poslovanja.

Sednice

  • rirm
  • ratel
  • epra
  • braf
  • cerf