Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja

Odluka Saveta da SBB vrati raspored kanala

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je danas na sednici doneo odluku kojom je upozorio SBB da je neophodno da odmah vrati pređašnje stanje u rasporedu kanala (logička numeracija). SBB-u je upućen dopis da je potrebno da poštuje sve zakonske ...

Savet podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv SBB-a

Zbog izvršene promene rasporeda programa kojom je program RTS-a pomeren iza stranih kanala u ponudi SBB-a, Savet Regulatora je danas na sednici podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu protiv navedenog operatora zbog p...

Javni konkurs za jednog člana UO JMU RTS

Regulatorno telo za elektronske medije raspisalo je javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana UO JMU Radio – televizija Srbije (RTS). Javni konkurs je objavljen u Sl. glasniku RS broj 18/19 od 15.03.2019. godine. Rok za podnošenje prijava ...

Izrečene dve mere upozorenja RTV Pančevo

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je dve mere UPOZORENJA Radio-televiziji Pančevo zbog povreda odredbi Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Prva mera UPOZORENJA izr...

Saopštenje „Čija ste vi produžena ruka?“

                                                                                                                                                                                        

Odgovor Saveta REM-a listu Danas

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Danas“, 06. novembra 2018. godine, pod naslovom „Spasić idealan kadar za naprednjačku viziju informisanja“, Savet Regulatornog tela za elektronske medije uputio je odgovor listu „Danas“:

Olivera Zekić govori u ime REM-a

U vezi sa spekulacijama u javnosti o navodnim samostalnim i neovlašćenim istupima svojih članova, Savet REM-a smatra potrebnim da obavesti javnost da su nastupi članova Saveta REM-a usklađeni i koordinisani i iza svake izjave Olivere Zekić stoje svi čl...

Sastanak regulatora i potpisivanje protokola o saradnji

Regulatornog telo za elektronske medije bilo je domaćin desetog sastanka Centralno-evropskog regulatornog foruma (CERF), na kojem su se razmatrala pitanja izmena Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama i ostala aktuelna pitanja regulacije elektronskih medija. Sastanak je održan 27-28. septembra 2018. godine.