Navigacija

Lista televizijskih programa za koje je predviđen obavezan prenos kao mera zaštite medijskog pluralizma

Na osnovu člana 106. Zakona o elektronskim medijima ( „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14 i 6/16), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 10.10.2017. godine doneo

 

LISTU TELEVIZIJSKIH PROGRAMA ZA KOJE JE PREDVIĐEN OBAVEZAN PRENOS KAO MERA ZAŠTITE MEDIJSKOG PLURALIZMA

Utvrđuje se lista televizijskih programa sa pokrivanjem na teritoriji cele Republike Srbije za koje postoji obaveza prenosa od strane operatora elektronskih komunikacionih mreža, na pravičan, transparentan i nediskriminatorski način u cilju ostvarivanja javnog interesa i zaštite medijskog pluralizma:

— Radio difuzno preduzeće B92 ad, Beograd (Zemun), ul. Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun- O2.TV

— Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV doo, Beograd, ul. Aleksandra Dubčeka 14, Beograd- Nacionalna Happy TV

— Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, ul. Neznanog junaka 1, Beograd - TV PINK

— Prva televizija doo, Beograd, ul. Autoput 22, Beograd- PRVA

Radi utvrđivanja obaveznog prenosa od strane operatora, listu televizijskih programa sa pokrivanjem na teritoriji cele Republike Srbije dostaviti regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije.

Na osnovu odredbe člana 100. stav 10. Zakona o elektronskim medijima, operator, osim operatora mreže za terestričko emitovanje, dužan je da, bez naknade, distribuira i emituje osnovne programe javnog medijskog servisa u zoni njihovog pokrivanja, kao i programe četiri pružaoca medijskih usluga, navedenih u listi koja sledi posle stava jedan ovog propisa.

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

Goran Petrović