Navigacija

Saopštenje u vezi sa primenom člana 106. Zakona o elektronskim medijima

Savet Rem-a usvojio je Interpretativno saopštenje u vezi sa primenom člana 106. ZEM-a.