Navigacija

Javne nabavke

Postupak javnih nabavki unutar Regulatornog tela za elektronske medije uređen je Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javnih nabavki koji je donet u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Sl.glasnik RS“ br.106/13) i Zakona o elektronskim medijima, a na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Godišnji plan javnih nabavki za tekuću godinu donosi se u roku od 15 dana od dana usvajanja finansijskog plana od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Usvojen Godišnji plan javnih nabavki, izmene i dopune plana objavljen je na Portalu javnih nabavki.


Javne nabavke za 2019.godinu:


Arhiva javnih nabavki

Back to top