Navigacija

Izrečene mere

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

Upozorenje

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Opomena

Pannon Radio 91,5

Fondacija PANONIJA, Subotica

Opomena

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Upozorenje

TV Melos

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS doo, Kraljevo

Opomena

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Upozorenje

TV Melos

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS doo, Kraljevo

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

Opomena

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Opomena

Radio Svilajnac 107,6

Radio-televizija i produkcija SVILAJNAC doo, Svilajnac

Opomena

Radio Ljubovija 100,4

RADIO LJUBOVIJA društvo za informisanje i radiodifuznu delatnost sa ograničenom odgovornošću, Ljubovija

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

07-2744/16-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV K::CN 1

Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERIKUS CABLE NETWORK d.o.o. Niš

07-1422/16-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

RTV Homolje

Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO HOMOLJE, Žagubica

07-1186/16-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

07-738/16-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

07-545/16-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Prva

PRVA TELEVIZIJA doo, Beograd

07-198/16-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV K::CN 1

Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERIKUS CABLE NETWORK d.o.o. Niš

07-3608/15/16-11 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd

07-2776/15-16-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Panda 103,5

Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa PANDA RADIO, Kanjiža

07-2629/14/16-170 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1873/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Victoria 107,9

DRUŠTVO LJUBITELJA RUMUNSKE MUZIKE I KULTURE VICTORIA, Vršac

07-2629/14/16-168 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Victoria

RUMUNSKO UDRUŽENJE VICTORIA, Vršac

07-2629/14/16-169 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio Soko 97,4

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT doo, Ljubovija

07-1268/14/16-24 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima