Navigacija

Lista kandidata za članove Upravnog odbora JMU Radio-televizija Srbije

Broj: 05-1766/16-30
Datum: 12.oktobar 2016. godine
Beograd

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. Glasnik RS“broj 143/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije objavljuje

 


LISTU KANDIDATA
ZA DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA
JAVNE MEDIJSKE USTANOVE „RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE“

 


prof.dr Mirko Miletić, profesor univerziteta
dr Žarko Dimić, doktor istorijskih nauka
Zoran Panović, diplomirani politikolog- novinar
dr Nebojša Krstić, lekar
Radosav Tanasković, diplomirani politikolog
Zoran Ikonić, diplomirani filolog
Dragan Marinković, diplomirani pravnik, režiser i scenarista
Branimir Đokić, istaknuti umetnik        
Mirjana Rafael, diplomirani ekonomista-master
prof dr Snežana Teodosijević-Lazović, nastavnik na univerzitetu
Predrag Perišić, diplomirani dramaturg
mr Radomir A. Krišanović, magistar političkih nauka
Gordana Bulatović, diplomirani politikolog- master ekonomije
Vladan M. Škorić, diplomirani  organizator
mr Zoran Tošić, magistar geografskih nauka
prof. dr sci.med. Vladimir Kovčin,prim., nastavnik  na univerzitetu
Miloš Čolić, diplomirani politikolog-master

Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.
Prijave sa biografijom kandidata nalaze se na sajtu www.rem.rs

Adresa je:
Regulatorno telo za elektronske medije
Trg Nikole Pašića br. 5
11 000 Beograd
E-adresa je office@rem.rs
Telefon : 011/20-28-700
Faks: 011/20-28-745