Navigacija

Radio Laguna 93,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Laguna 93,7
Naziv pružaoca medijske usluge LAGUNA ETAR d.o.o. Beograd
Broj dozvole 507/2013-4
Datum 1. septembar 2019.
Matični broj 20869623
PIB 107773907
Sedište i adresa pravnog lica Resavska 33, Beograd
Telefon 011/785-0948
Faks 011/785-0944
Elektronska pošta kontakt@radiolaguna.rs
Veb sajt www.radiolaguna.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Papić
Glavni i odgovorni urednik Igor Brakus
Vlasnička struktura PMU 1.Laguna d.o.o. Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Bgr 2/Beograd
Period važenja 28. oktobar 2013. — 28. oktobar 2021.
Back to top