Navigacija

Statut i Pravilnici

Na osnovu člana 10. Pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela („Službeni glasnik RS“ br. 72/15), Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je Listu država koje zadovoljavaju uslove iz člana 4. tačka 28) Zakona o elektronskim medijima  (audio-vizuelna dela nastala u tim državama smatraju se evropskim audio-vizuelnim delima).


 

U skladu sa Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, pružaoci medijskih usluga dužni su da za označavanje programa koji je nepodesan za maloletnike koriste simbole predviđene Pravilnikom.

Oznake za obeležavanje sadržaja možete preuzeti ovde (u .zip formatu).