Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Славица Станић 05-396/20-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 26.фебруара 2020.године објављује Одгвоор на допис 05-396/20-1 Славица Станић, јер достављање на други начин није било могуће.

 

Cool radio д.о.о. Београд 05-1644/19/20-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 25. маја 2020.године обајвуљује Налог 05-1664/19/20-4 Cool radio д.о.о. Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 01. јун 2020.

Сос Канал д.о.о. Београд 08-591/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 14. маја 2020.године обајвуљује Обавештње 08-591/20 Сос Канал д.о.о. Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 01. јуна 2020.године.

уклоњено са огласне табле 12. мар 2020.

Драгана Кајтезовић 07-2076/19-20-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. фебруара 2020.године обајвуљује Решење о одбацивању пријаве Бр: 07-2076/19-20-3 Драгана Кајтезовић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 12. марта 2020.године.

уклоњено са огласне табле 12. мар 2020.

Снежана Пантелић 07-2118/19-20-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 26.фебруара 2020.године објављује Решење о одбацивању пријаве Бр: 07-2118/19-20-3 Снежана Пантелић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 12. марта 2020.године.

уклоњено са огласне табле 06. мар 2020.

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље бр.05-1286/19/20-6

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. фебруара 2020. године објављује Решење број 05-1286/19/20-6 РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 06. марта 2020.године.

уклоњено са огласне табле 19. феб 2020.

Дијана Станковић К229-2596/17/20-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 03. фебруара 2020. године објављује Обавештење Бр: К229-2596/17/20-4,  послат Дијана Станковић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 18. феб 2020.

Румунско удружење Викториа, Вршац 05-1988/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 30. јануара 2020. године објављује Налог Бр: 05-1988/19,  послат Румунско удружење Викториа, Вршац, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 14. феб 2020.

Кристина Иричанин 07-9/20-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 29.јануара 2020. године објављује Налог за уређење Бр: 07-9/20-1, Кристина Иричанин, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 10. феб 2020.

Радио Ђердап а.д. Кладово-Радио Ђердап 08-2393/16/19-7

Регулаторно тело за електронске медије дана 24.јануара 2020. године објављује Обавештење Бр: 08-2393/16/19-7, Радио Ђердап а.д. Кладово-Радио Ђердап, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 07. феб 2020.

TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар 03-2336/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 22.јануара 2020. године објављује Дозволу за пружање медијске услуге 527/215-5 Бр:03-2336/19-2 пружаоца TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар-Connect TV, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 03. феб 2020.

Зора Миладиновић 07-2124/19-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 17.јануара 2020. године објављује Решење Бр: 07-2124/19-3, Зора Миладиновић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 31. јан 2020.

Јасмина Стојковић 07-2177/19-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 15.јануара 2020. године објављује Решење Бр: 07-2177/19-3, Јасмина Стојковић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. јан 2020.

TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар 03-2336/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.јануара 2020. године објављује Дозволу за пружање медијске услуге 527/215-5 Бр:03-2336/19-1 пружаоца TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар-Connect TV, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. јан 2020.

Панда радио д.о.о. Кањижа 03-2288/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.јануара 2020. године објављује Дозволу за пружање медијске услуге 257/28-3 Бр:03-2288/19 пружаоца Панда радио д.о.о. Кањижа-Панда радио 103,5, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. јан 2020.

Маја Нарић 07-2234/19-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.јануара 2020. године објављује Решење Бр: 07-2234/19-3, Маја Нарић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 16. јан 2020.

Центар д.о.о. Ваљево 05-966/17/19-13

Регулаторно тело за електронске медије дана 31.децембра 2019.године објављује Обавештење Бр: 05-966/17/19-13 Центар д.о.о. Ваљево-Радио Патак, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 16. јан 2020.

РТВ Царичин град д.о.о. Лебане 08-2419/16/19-24

Регулаторно тело за електронске медије дана 31.децембра 2019.године објављује Обавештење Бр: 08-2419/16/19-24 РТВ Царичин град д.о.о. Лебане-Радио Царичин град, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Оливера Кнежевић 07-2113/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2113/19-1 Оливера Кнежевић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Драгана Кајтезовић 07-2076/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2076/19-1 Драгана Кајтезовић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Снежана Пантелић 07-2118/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2118/19-1 Снежана Пантелић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Драгана Јосифовић 07-2084/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2084/19-1 Драгана Јосифовић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Марија Ђорић 07-2090/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2090/19-1 Марија Ђорић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Информативно јавно предузеће Прешево, Прешево 05-643/16/17-9

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Привремено решење Бр: 05-643/16/17-9 ИЈП Прешево, Прешево-Радио Прешево, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 20. нов 2019.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр. 05-1945/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.новембра 2019.године објављује Налог за изјашњење и доставу документације Бр: 05-1945/19 Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Back to top