Навигација

Обавештење о ступању на снагу правилника

Регулаторно тело за електронске медије обавештава о ступању на снагу следећих правилника: 
Правилник о оглашавању и спонзорству у електронским медијима (Службени гласник РС“ бр. 101/16), ступио је на снагу 24.12.2016. године
Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге (Службени гласник РС“ бр. 104/16),ступио је на снагу 31.12.2016. године
Правилник о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев (Службени гласник РС“ бр. 108/16), ступио је на снагу 06.01.2017. године