Навигација

Архива јавних расправа

Програм јавне расправе о нацрту правилника о доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом

На основу чланова 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/2014 и 6/16 – др. закон) Регулаторно тело за електронске медије утврђује   ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ДОСТУПНОСТИ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ОС...

Програм јавне расправе о Нацрту правилника о оглашавању и спонзорству у електронским медијима и Нацрта правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује   ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце меди...