Навигација

Јавни конкурс за 2018. годину

Јавни конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса 

Јавни конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је до дана 26.06.2018.године

Изјава

Образац пријаве на јавни конкурс

Допуна Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса објављена је дана 11.05.2018. године у Службеном гласнику РС, бр. 37.

Након објављивања Допуне Јавног конкурса, последњи рок за подношење пријава на Јавни конкурс је до дана 10. јула 2018. године.


Листа подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднете у предиђеном року објављена у "Сл.гласнику РС" број 62/2018.

Листа потпуних и благовремено поднетих пријава

Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса објављена је у "Сл.гласнику РС" број 18/2019