Навигација

Закони и Стратегије

Овлашћења, права и надлежности Агенција предузима, спроводи, остварује и поступа на основу следећих законских прописа: